türkçe kaynaklar
ingilizce kaynaklar
yararlı linkler
iletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

CALCULUS 2

 

CALCULUS MATEMATİK 2 DERS VİDEOLARI LİSTESİ

DERS VİDEO ADI AÇIKLAMA
Diziler ve seriler 1  
Diziler ve seriler 2  
Diziler ve seriler 3  
Diziler ve seriler 4  
Diziler ve seriler 5  
   
Parametrik denklemler 1  
Parametrik denklemler 2  
Parametrik denklemler 3  
Parametrik denklemler 4  
Parametrik denklemler 5  
Parametrik denklemler 6  
Parametrik denklemler 7  
Parametrik denklemler 8  
Parametrik denklemler 9  
Parametrik denklemler 10  
Parametrik denklemler 11  
   
Vektörler ve uzay geometri 1  
Vektörler ve uzay geometri 2  
Vektörler ve uzay geometri 3  
Vektörler ve uzay geometri 4  
Vektörler ve uzay geometri 5  
Vektörler ve uzay geometri 6  
Vektörler ve uzay geometri 7  
Vektörler ve uzay geometri 8  
   
Vektör değerli fonksiyonlar 1  
Vektör değerli fonksiyonlar 2  
   
Kısmi turevler 1  
Kısmi turevler 2  
Kısmi turevler 3  
Kısmi turevler 4  
Kısmi turevler 5  
   

 

 

 

 

BÖLÜM11: PARAMETRİK DENKLEMLER VE KUTUPSAL KOORDİNATLAR
Düzlem eğrilerinin parametrize edilmesi Parametrik denklemler
Parametrik eğrilerde hesaplamalar teğet, alan, yay uzunluğu
Kutupsal koordinatlar tanımı, denklemleri, grafikleri
Kutupsal koordinatlarda grafik çizimi simetri, eğim, grafik çizme tekniği
Kutupsal koordinatlarda alan ve uzunluk düzlemde alan, kutupsal eğri uzunluğu
konik kesitler paraboller, elipsler, hiperboller
kutupsal koordinatlarda konikler dışmerkezlilik, kutupsal denklemler, doğrular, çemberler
BÖLÜM12: VEKTÖRLER VE UZAY GEOMETRİ
3 boyutlu koordinat sistemleri uzayda nokta, uzaklık ve küreler
Vektörler bileşen form, birim vektörler
Nokta çarpım nokta çarpım tanımı, izdüşüm, vektörler arası açı
vektörel çarpım vektörel çarpım tanımı, dterminant formülü, üçlü çarpım
uzayda doğrular ve düzlemler doğru denklemi, noktanın doğruya uzaklığı, düzlem denklemi, düzlemin noktaya uzaklığı, düzlemler arası açı
silindirler ve 2. dereceden yüzeyler silindirler, 2. dereceden yüzeyler
BÖLÜM 13: VEKTÖR DEĞERLİ FONKSİYONLAR VE UZAYDA HAREKET
uzayda eğriler ve teğetleri konum vektörü, limitler, türevler ve hareket
vektörel fonksiyonların integralleri atış hareketi
uzayda yay uzunluğu yay uzunluk formülü, birim teğet vektörü
bir eğrinin normal vektörleri ve eğrilik düzlem eğrisinin eğriliği, eğrilik çemberi, normal vektörler
ivmenin teğetsel ve normal bileşenleri ivmenin teğetsel ve normal bileşenleri, bükülme
kutupsal koordinatlarda hız ve ivme kutupsal ve silindirik koordinatlarda hareket
BÖLÜM 14: KISMİ TÜREVLER
çok değişkenli fonksiyonlar tanım ve değer kümeleri, seviye eğrileri ve koturlar, üç değişkenli fonksiyonlar
yüksek boyutlarda limit 2 değişkenli fonksiyonlarda limit, limitin yokluğu için çift yol testi
kısmi türevler 2 değişkenli fonksiyonların kısmi türevleri, çok değişkenli fonksiyonlar, 2. mertebeden kısmi türevler
zincir kuralı  
doğrultu türevleri ve gradyan vektörler düzlemde yönlü türevler, gradyent,
teğet düzlemler ve diferansiyeller teğet düzlemler ve normal doğrular, 2 değişkenli fonksiyonu lineerleştirme, diferansiyeller
extremum değerler ve eyer noktaları yerel extremum değerler için türev testi, 2. türev testi
lagrange çarpanları kısıtlanmış maksimum ve minimum, lagrange çarpanları yöntemi, iki kısıtlamayla lagrange çarpımları
taylor formülü  
BÖLÜM 15: KATLI İNTEGRALLER
dikdörtgenler üzerinde iki katlı integraller iki katlı integral, hacim olarak iki katlı integral, fubini teoremi
genel bölgeler üzerinde iki katlı integraller hacimler, integrasyon limitleri bulma
iki katlı integral ile alan hesabı düzlem sınırlı bölgelerin alanı,ortalama değer
kutupsal formda iki katlı integraller

kutupsal koordinatlarda integraller, integrasyon limitleri bulma,

kartezyen integrali kutupsala dönüştürme

dikdörtgensel koordinatlarda üç katlı integraller üç katlı integraller, uzay bölgesinin hacmi,
silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller silindirik koordinatlarda integrasyon, küresel koordinatlarda integrasyom
katlı integralerde değişken dönüşümü  
BÖLÜM 16: VEKTÖR ALANLARIN İNTEGRAL
eğrisel integraller  
vektör alanları ve eğrisel integraller  
korumalı alanlar  
düzlemde green teoremi  
yüzeyler ve alan  
yüzey integralleri  
stokes teoremi  
diverjans teoremi  

özel ders